Телефонуйте з 9:00 до 18:00 (Пн-Пт): +38 (099) 546-70-78     , або пишіть: [email protected]

Публічний договір (оферта)

 

Цей Договір відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України регламентує порядок надання послуг та/або продажу товарів фізичній чи юридичній особі (далі Покупець) інтернет-сервісом printto.ua, що перебуває у законному володінні ФОП Михайлик Юрій Віталійович, юридичної особи створеної та зареєстрованої за законодавством України (далі Продавець).

 1. Загальні положення
  1. Цей Договір Продавець пропонує необмеженому колу фізичних та юридичних осіб.
  2. За цим Договором Продавець надає Покупцям послуги з виготовлення друкованої продукції (книг, журналів, газет та інших виробів друкованої продукції).
  3. Моментом вступу Покупця в договірні відносини з Продавцем вважається момент замовлення товарів та/або послуг (друкованої продукції), незважаючи на спосіб замовлення і форму оплати. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.
  4. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю товар та/або надати послугу, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти товар та/або послугу на умовах цього Договору.
  5. Приймаючи цей Договір, Покупець підтверджує, що:
   • Покупець є повнолітньою, дієздатною особою, яка усвідомлює свої дії та може керувати ними;
   • дії Покупця дійсно спрямовані на отримання послуг Продавця, в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб порушити нормальну працездатність Продавця, отримати несанкціонований доступ до інформації, яка є інтелектуальною власністю та/або комерційною таємницею Продавця, дискредитувати Продавця або інших осіб тощо;
   • дії Покупця не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб;
   • контактна інформація, що надається Покупцем, є коректною, повною та актуальною;
   • при проведенні платежів на користь Продавця Покупець має всі законні права на здійснення таких платежів.
     
 2. Якість послуг і товарів Продавця. Форс-мажор
  1. Всі надані послуги і товари надаються за принципом "як є".
  2. Обладнання та технічні системи, що використовує Продавець, можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення, його неналежне  або  несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного чи неналежного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж обставини непереборної сили (форс-мажор). Такими обставинами, зокрема, є: війни, громадянські заворушення, дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, карантин тощо. У разі виникнення форс-мажорних обставин встановлені терміни виконання зобов'язань Продавцем переносяться на термін, протягом якого діють виниклі обставини.
    
 3. Відповідальність. Обмеження відповідальності
  1. Продавець діє в інтересах своїх Покупців. У разі виникнення спірних ситуацій як між Продавцем і його Покупцем, так і за участю третіх осіб, Продавець буде вживати всіх можливих заходів з метою захисту законних інтересів Покупців.
  2. Продавець не несе відповідальності за порушення зобов'язань за цим Договором, якщо це порушення було викликано діями Покупця або іншої третьої особи.
  3. Продавець ні за яких обставин не несе перед Покупцем відповідальність за шкоду, вимушені перерви в роботі, втрату ділових чи інших даних або інформації, претензії чи витрати, непрямі або випадкові збитки, а також упущену вигоду і загублені заощадження, викликані використанням або пов’язані з використанням послуг або товарів, а також за збитки, викликані можливими помилками та описками, так само як і за будь-які претензії з боку третіх осіб.
  4. Продавець несе відповідальність виключно в межах сум, отриманих від Покупця в якості оплати за товари та/або послуги. Продавець не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за межі сум, отриманих від Покупців в якості оплати за товари та/або послуги.
  5. Продавець не несе відповідальності за порушення авторських та/або суміжних прав третіх осіб. Здійсненням замовлення Покупець підтверджує, що всі авторські та/або суміжні права на зображення та/або тексти, які надаються Покупцем Продавцю належать Покупцю. У випадку порушення авторських та/або суміжних прав третіх осіб, відповідальність перед ними несе Покупець, а Продавець не приймає претензій щодо таких порушень.
  6. Покупець самостійно несе відповідальність за будь-які збитки та (або) інші негативні наслідки, які можуть виникнути в результаті виконання і (або) невиконання і (або) неналежного виконання обов'язків за цим Договором, інструкцій Продавця, третіх осіб з питань виконання цього Договору, включаючи, але не обмежуючись: помилки в заповненні документів, складених на виконання цього Договору; недотримання Покупцем правил інформаційної безпеки; неправильне зазначення реквізитів у відповідному розрахунковому або іншому документі.
    
 4. Відмова в наданні послуг та/або товарів
  1. Продавець залишає за собою право відмовити в обслуговуванні Покупця за наявності хоча б однієї з наступних підстав:
   • Замовлення Покупця містить матеріали незаконного або аморального характеру, в тому числі, але не виключно, матеріали, що містять погрози або заклики до розправи, вбивства, сприяють розпалюванню ворожнечі, ненависті, містять зображення порнографічного характеру, містять персональні дані третіх осіб, пропагують злочинну діяльність, мають шахрайський характер, а також порушують інші права та інтереси фізичних та юридичних осіб та вимоги чинного законодавства України, або матеріали Покупця викликають сумніви у їх законності.
   • Покупцем здійснюються зловмисні дії (злом, атака та ін.), спрямовані на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи Продавця та його інтернет-сервісів або ж на дискредитацію Продавця;
   • за рішенням суду, а також в інших, передбачених чинним законодавством випадках.
     
 5. Вирішення спорів, розгляд претензій.
  1. Спори, що виникають при виконанні Договору, вирішуються в досудовому порядку. Претензія подається Продавцю письмово з наданням підтверджуючих документів, що обґрунтовують заявлені вимоги, у термін не більше 20 (двадцяти) календарних днів з моменту виникнення причини спору.
  2. Покупець має право надіслати Продавцю претензію щодо якості, комплектності друкованої продукції не пізніше, ніж через 14 (чотирнадцять) днів після отримання продукції. Претензії не розглядаються в разі:
   • якщо продукція була у використанні Покупця;
   • пошкоджено зовнішню упаковку посилки при доставці;
   • відсутність упаковки при пошкодженні товару;
   • товар, недоліки якого виникли з вини Покупця (неправильна експлуатація, недбале зберігання та ін.)
  3. Сторони будуть докладати всіх зусиль з метою досягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів. При неможливості досягнення згоди на переговорах, спори підлягають розгляду компетентним судом за місцезнаходженням Продавця.
  4. З усіх інших питань, не передбачених в Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.
    
 6. Персональні дані
  1. Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець  з метою виконання замовлення Покупця має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам не повідомляючи Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.
    
 7. Вартість послуг та товарів
  1. Ціни, зазначені на сайті https://printto.ua/ носять ознайомчий характер. Продавець залишає за собою право змінювати ціни до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця. Остаточною є ціна, зазначена менеджером при оформленні замовлення.
    
 8. Зміни та доповнення
  1. Цей Договір може бути змінено Продавцем та викладено в новій редакції в будь-який момент без обмежень. Покупець самостійно ознайомлюється з новою редакцією Договору.

 

З усіх питань, що стосуються цього Договору, будь ласка, звертайтеся за наступними контактами:

E-mail: [email protected]

Телефон:  +38 (044) 205-34-34


 

 1. Прочитайте Рекомендації щодо PDF
 2. Вивантажте власний файл
 3. Оберіть параметри книги
 4. Вкажіть телефон та ПІБ для доставки
 5. Здійсніть оплату
 6. Отримайте замовлення у відділенні
Меню